Технічний аудит обладнання та нерухомості (залучення спеціалізованих організацій із відповідними ліцензіями)

Технічний аудит (або моніторинг технічного стану обладнання об’єкта), – це сучасна ефективна процедура, яка передбачає ретельний збір необхідної інформації з одночасним комплексним контролем та аналізом технічного стану діючого об’єкта, на якому встановлене обладнання. виявити можливі порушення у схемі  функціонуванні основних її елементів  отримати об’єктивну оцінку та аналіз фактичного технічного стану обладнання; встановити наявні ризики, передбачити […]

Нотаріальне супроводження правочинів

Супроводження правочинів щодо нерухомості – проведення переговорів щодо укладання правочину, в тому числі попереднього договору; – перевірка правового статусу (або так званий legal due diligence — «правовий дью дилидженс») об’єкта нерухомості, його власника, інших суб’єктів операцій щодо нерухомості та їх повноважень на здійснення операцій з нерухомістю. Звичайно метою правового дослідження є вирішення двох ключових питань: чи слід […]

Виготовлення технічних паспортів на нерухомість

Технічний паспорт – це такий документ, в якому відображені технічні дані про певний об’єкт нерухомості для обліку фактичного стану квартири, будинку або іншої будівлі на період проведення технічної інвентаризації. У цьому документі прописані різні відомості про споруди в цілому тобто загальна площа, поверховість, обсяги, матеріали конструктивних елементів будівель, дата спорудження об’єкта нерухомості і багато іншого. Виготовлення […]

Оцінка СЕС, ГЕС, ВЕС, АЗС, воєнізованої техніки, залізничних вагонів та інше

Під час формування цін на електроенергію у світовій практиці зазвичай використовується витратний метод – ціна дорівнює собівартості плюс норма прибутку. Собівартість визначається шляхом ділення щорічних витрат на кількість відпущеної протягом року електроенергії. Розраховуючи собівартость виділяють наступні статті витрат: сировина й основні матеріали, паливо й енергія для технологічних цілей, допоміжні матеріали, зарплата працівників, соціальне страхування, підготовка […]

Оцінка спеціалізованої та сільськогосподарської техніки

Оцінка сільськогосподарської техніки схожа по підходу і процесу із такою послугою, як визначення вартості автомобіля чи мотоцикла. Але на відміну від повсякденної експлуатації в особистих цілях або перевезенні вантажів, трактор є спеціалізованим транспортом і має обмеження в використанні. Що враховує експерт? При визначенні ринкової вартості трактору, експерт завжди враховує його фізичний стан. Також вагоме значення має […]

Оцінка торгових марок та інтелектуальної власності

Під оцінкою об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) розуміється оцінка вигоди від використання цієї інтелектуальної власності її власником. І найпопулярнішим видом оцінки ІВ на сьогодні є оцінка вартості бренду (торгової марки). Метою проведення оцінки торгової марки, як правило, є відображення її ринкової вартості в бухгалтерському обліку, при передачі прав, внесенні в статутний фонд. У ЧОМУ ВІДМІННІСТЬ БРЕНДУ (ТОРГІВЕЛЬНОЇ МАРКИ) ВІД […]

Оцінка цінних паперів

У більшості випадків, коли йдеться про визначення вартості цінних паперів, в першу чергу мається на увазі проведення експертної оцінки акцій. Метою проведення таких робіт, знову ж таки в більшості випадків, є збільшення статутного капіталу підприємства шляхом проведення додаткової емісії акцій. Оцінка акцій Визначення ринкової вартості такого виду цінних паперів як акції має свою специфіку. Існують […]

Оцінка цілісних майнових комплексів

Оцінка цілісних майнових комплексів (ЦМК) є складним і трудомістким процесом, який вимагає високої кваліфікації і досвіду Виконавця. В розумінні законодавчого поля України, зокрема Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», об’єкти оцінки у формі цілісного майнового комплексу (ЦМК) – це об’єкти, сукупність активів яких дає змогу провадити певну господарську діяльність. ЦМК є […]

Оцінка інших рухомих речей

Оцінка майна — один з необхідних і найважливіших кроків при операціях з нерухомістю. Оцінкою майна називається процес визначення вартості майна та майнових прав на дату оцінки згідно з процедурою, встановленою нормативно-правовими актами і є результатом діяльності суб’єкта оціночної діяльності. У більшості випадків оцінка вартості майна необхідна у відповідності з Законом України «Про оцінку майна, майнових […]

Оцінка колісних транспортних засобів

Оцінка транспортних засобів здійснюється у відповідності до порядку передбаченому наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України «Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів».      При цьому дохід від продажу (обміну) транспортного засобу за вибором платника податку визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості відповідного […]