Підприємство надає послуги в сфері оцінки майна, майнових прав, інвестиційного консалтингу та супутніх юридичних послуг. На виконання робіт з оцінки майна та майнових прав підприємство має відповідний Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №611/20 від 14 липня 2020 року, виданий Фондом державного майна України.

Згідно сертифікату компанія може здійснювати оціночну діяльність на території України за такими напрямками та спеціалізаціями в межах цих напрямів:

оцінка об’єктів у матеріальній формі, у тому числі:

  • оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок;
  • оцінка машин і обладнання;
  • оцінка колісних транспортних засобів;
  • оцінка літальних апаратів;
  • оцінка судноплавних засобів;
  • оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність;
  • оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.


оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності), у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності, у тому числі:

  • оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності), крім  прав на об’єкти інтелектуальної власності;
  • оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності.


ПП «БОНС» виконує повний комплекс консалтингових послуг з оцінки майна, майнових прав, цілісних майнових комплексів та земельних ділянок для створення, реорганізації, банкрутства, ліквідації підприємств, приватизації майна, переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку, оренди, оцінка майна під заставу та інших цілей.

До нашої команди входять досвідчені фахівці з незалежної оцінки майна, майнових прав, цілісних майнових комплексів, а також оцінювачі земельних ділянок.

Фахівці підриємства мають відповідні кваліфікаційні свідоцтва Фонду Державного майна України за всіма напрямками оцінки. За всіма напрямками оцінки фахівці фірми підвищують кваліфікацію відповідно до вимог Закону України Про оцінку майна …”.

Підприємство та його співробітники є постійними членами найбільшої професійної громадської оціночної організації в Україні, а саме: Всеукраїнська громадська організації “Українське товариство оцінювачів” (ВГО “УТО”).

В нашій команді також є оцінювачі з міжнародними свідоцтвами, професійний статус яких підтверджено міжнародною організацією RICS в галузі оцінки та консалтингу, що дозволяє ПП “Бонс” надавати свої послуги, як на території України, так і за її межами.

Фахівці Приватного підприємства «БОНС» брали участь у виконанні комплексу консалтингових робіт для наступних підприємств:

• АТ ”Альфа Банк”
• ПАТ АКБ «Індустріалбанк»
• АТ ”Банк Альянс”
• АТ ”БАНК СІЧ”
• АТ ”Юнекс Банк”
• АТ ”КБ ”ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ”
• АТ ”Хартрон”
• Харківський завод ”Турбоатом”
• ПрАТ ”Оболонь”
• ТОВ ”ФБ Сервіс”
• ТОВ ”Фуд Імпекс”
• ТОВ ”Кепітал-Рікс”
• Державна акціонерна компанія ”Хліб України” та “Украгролізинг”
• ТОВ ”Прайд Мотор”
• Фонд державного майна України – оцінка об’єктів з метою приватизації таоренди
• ПрАТ ”Київський мотоциклетний завод”
• ТОВ ”Юрінком Інтер”
• ПрАТ ”ДМК ”Таврія”
• ПАТ ”Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського”
• АТ ”ВО ”КОНТІ”
• Група Компаній ”Ніко”
• ТОВ ”Укрметкомплекс”

На сьогодні ПП “БОНС” займає впевнені позиції на вітчизняному ринку оціночних послуг. Наявність фундаментальної бази, яка включає інструментарій, методологію, архів та досвід оцінювачів дозволяє найбільш адекватно визначати різноманітні види вартості майна (ринкова, ліквідаційна вартість, вартість заміщення (відтворення), вартість ліквідації, спеціальна вартість, інвестиційна вартість, вартість у використанні тощо).

ПП «БОНС» має представництва та регіональні відділення у всіх найбільших містах та обласних центрах України, а саме: Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Житомир, Полтава, Одеса, Рівне, Суми, Кропивницький, Львів, Луцьк, Івано-Франківськ, Тернопіль, Херсон, Чернівці, Ужгород, Черкаси, Чернігів, де ми готові вітати та співпрацювати зі всіма нашими клієнтами.

Нашими клієнтами є велика кількість провідних підприємств країни. Виконані Звіти з оцінки майна цілком відповідають існуючим вітчизняним та міжнародним нормативним вимогам щодо оцінки майна.